Jazykové zkoušky PDF Tisk Email

Jazkyová škola English Academy se v roce 2014 stala partnerem Evropského centra jazykových zkoušek, jenž je oficiálním autorizovaným administrátorem zkoušek Cambridge English (původní název Cambridge ESOL) a CaMLA z angličtiny, a zkoušek Österreichisches Sprachdiplom Deutsch z němčiny, s právem pořádat mezinárodní jazykové zkoušky v České republice.

Zkoušky Cambridge English

Prestižní mezinárodní zkoušky Cambridge English tvoří celosvětový standard jazykové úrovně. Zkoušky Cambridge English, původně nazývané Cambridge ESOL, jsou uznávané jak globálně na všech světových kontinentech, tak v České republice, kde jsou zařazeny do vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o standardizovaných jazykových zkouškách.

Zkoušky jsou vytvářeny specializovaným výzkumným oddělením Cambridge English Language Assessment slavné Univerzity v Cambridge. Vůbec první zkouška proběhla již v roce 1913, zkoušky Cambridge English se tedy mohou pochlubit více než stoletou tradicí. Jedná se tak nejen o nejrozšířenější mezinárodní zkoušky na světě, ale zároveň i o nejstarší jazykový zkouškový systém.

Přehled Zkoušek

Zkoušky pro děti 7 - 14 let

YLE (Cambridge English: Young Learners)

Zkouška je vhodná pro děti ve věku 7‑14 let. Forma testování je zábavná a výsledky testu přináší přehled o pokroku, který děti v rámci osvojování sI cizího jazyka dělají. Zkouška má obrovský motivační efekt a pomáhá řídit a akcelerovat pokrok žáků a žákyň v angličtině.  Zkoušky mají tři úrovně pokročilosti - Starters, Movers, Flyers. Poslední jmenovaná úroveň odpovídá úrovni A2 podle CEFR. Pro starší a pokročilejší děti jsou pak vhodné zkoušky KET a PET, respektive jejich varianty for schools.

Zkoušky YLE jsou vždy pořádány ve spolupráci s partnerskými základními školami, obvykle na jaře. Registrace k těmto zkouškám je tedy možná až na začátku druhého pololetí daného školního roku.

 

Zkoušky pro mládež a dospělé

KET (Cambridge English: Key)

Je první zkouškou Cambridge ESOL dle úrovně pokročilosti. Certifikát KET hodnotí schopnost zvládat ústní komunikaci stejně jako psaný projev v každodenních situacích. Je prvním krokem pro studenty, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním zkoušek.

PET (Cambridge English: Preliminary)

Je zkouškou pro ty, kteří jsou schopni vyrovnat se s běžnou komunikací s rodilými mluvčími. Měli by být schopni číst jednoduché příručky a články, psát dopisy apod. Zkouška je oblíbená mezi dospívajícími jako předstupeň FCE.

FCE (Cambridge English: First)

Nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Složení zkoušky FCE vyžaduje ovládání angličtiny na dostatečné úrovni i v širším spektru praktických situací zahrnujících studium, obchod a průmysl.

CAE (Cambridge English: Advanced)

Absolventi zkoušky CAE již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací - při práci i při studiu. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. Jedná se o velmi vysokou úroveň pokročilosti.

CPE (Cambridge English: Proficiency)

Znamená vysokou úroveň znalostí. Složením zkoušky CPE prokazují studenti svou schopnost používat angličtinu v jakémkoliv kontextu a sice na úrovni vzdělaného rodilého mluvčího.

separator

 

Aktuálně

 

Kurzy začínají 1.9. 2021

(Kurz Beginner 1 od 6.10. 2021)