Německý jazyk - obecné informace PDF Tisk Email

Popis kurzů

Všechny naše kurzy jsou vedeny srozumitelnou, přátelskou a zábavnou formou výuky.

Všechny naše kurzy (s výjimkou konverzačních a individuálních či firemních kurzů) probíhají dvakrát týdně, vždy po dobu 90 minut. Tímto je zajištěna dostatečná intenzita nezbytná k pochopení, procvičení a osvojení si probíraného učiva.

Ve všech našich kurzech uplatňujeme vysoce komunikativní přístup a aktivní zapojení každého z účastníků.

separator

Časy a dny kurzů

Docházková odpolední a večerní výuka pro veřejnost probíhá vždy od pondělí do čtvrtka. Pravidlem bývá, že kurz jedné úrovně probíhá vždy v kombinaci pondělí - středa, či úterý - čtvrtek, vždy po dobu 90 minut. 0d 17:30 do 19:00 probíhá první blok kurzů pro dospělé a přípravné kurzy ke zkouškám, od 19:00 do 20:30 je na programu druhý blok téhož.

separator

Zařazení do skupin

Každý z uchazečů o studium (kromě absolutních začátečníků) bude požádán o vyplnění krátkého testu a podstoupí uvolněný pohovor v němčině. Na tomto základě bude uchazeči navrhnuta optimální skupina, odpovídající jeho znalostem a dosažené jazykové úrovni.

separator

 

Aktuálně